Monthly Archives: Tháng Tám 2021

NGUYÊN TẮC KHI KẾT HỢP SẢN PHẨM THE ORDINARY

Huong-Dan-Su-Dung-The-Ordinary-Tat-Ca-Nhung-Gi-Ban-Can-Biet-Tu-A-Z-Ve-The-Ordinary.jpg

Nguyên tắc khi kết hợp sản phẩm The Ordinary Kết hợp những sản phẩm có độ pH giống nhau (hoặc gần như ngang bằng nhau) Việc kết hợp này chính là để đảm bảo môi trường hoạt động của các treatment đồng nhất, tránh tình trạng hoạt động không có hiệu quả do chênh lệch